TEST NO 82 RESULT

Attendance Sheet cum Result for Test No. 82 Date: 25.5.14

Sheet No.

ID No.

Name

class

MARKS

190633

601

SURAJ JHA

7

50

602

KUNAL

7

190634

625

SAKSHI JHA

5

14

622

ANKITA JHA

5

190635

 

RITIK KHOKHAR

7

34

 

SATYA BALIYAN

7

190636

609

PARMOD

7

16

611

HARSH MALIK

7

190637

902

VIKAS GOSWAMI

10

38

807

MONUCHAND

9

190638

701

PANKAJ

8

22

613

RAMESH

7

190639

121

BHARTI

11

40

600

KARTIKEY

6

190640

803

HIMANSHU

9

50

805

ANSHUL

9

190641

821

SAKSHI 

9

30

 

 

 

190642

 

VARSHA

5

18

 

TUSHAR

7

190643

606

VASU

7

30

610

SHUBHAM

7

190644

 

 

 

 

 

 

 

 

190645

710

ABHISHEK

8

38

 

HARSH 

8

190646

703

VIKAS

8

40

702

AAKASH

8

190647

721

GEETANJALI

8

20

623

POOJA

8

190648

 

GAUTAM

5

16

 

ROHIT

6

190649

615

ANURAG

5

18

 

VISHAL

6

190650

802

NITIN KUMAR

9

26

712

AJEET PAL

8