TEST NO 83 RESULT

Attendance Sheet cum Result for Test No. 83 Date: 01.06.2014

Sheet No.

ID No.

Name

class

MARKS

190656

 

ANSHU

7

40

707

SONU

8

190657

703

VIKAS

8

38

701

PANKAJ

8

190658

623

POOJA

7

38

613

RAMESH

7

190659

615

ANURAG

5

44

622

ANKITA

5

190660

601

SURAJ JHA

7

72

 

RITIK

7

190661

704

RISHABH

8

76

710

ABHISHEK

8

190662

609

PRAMOD

7

44

708

VIKAS

7

190663

807

MONUCHAND

9

54

805

ANSHUL

9

190664

821

SAKSHI 

9

30

 

 

 

190665

 

SACHIN

10

32

 

NITIN  SHARMA

10

190666

 

KASHISH

5

36

625

SAKSHI 

5

190667

701

NISHANT

8

70

721

GEETANJALI

8

190668

821

SAKSHI 

9

60

712

AJEET PAL

8

190669

703

VIKAS

8

40

702

AAKASH

8

190670

901

VIJAY

12

88

 

AJAY

10

190671

121

BHARTI

5

50

 

 

6